Doprava + stěhování

Disponujeme několika nákladními vozy
Avie - Dayvooo nosnosti od 3 do 6 tun

včetně několika desítek kontejnerů různého objemu, které jsme schopni Vám přistavit na stavbu, přivézt potřebný materiál, či odvézt a řádně uložit odpad či suť.
V případě potřeby a dohody máme k dispozici i techniku k naložení, přemístění ať už stavebního či odpadového materialu, případně vytěžené zeminy. Po dohodě je možná i ruční nakládka.

Dovolujeme si Vám nabídnout:
Zajímavosti: